Kennisateliers technologie & ethiek

Dit najaar organiseert het LKCA samen met Stichting Infutura drie kennisateliers over creatief makers-onderwijs op het snijvlak van Kunst & Technologie. Kansen(on)gelijkheid is een belangrijk thema. Er wordt vanuit verschillende perspectieven gereflecteerd op de thema’s: de mediakunstenaar, de onderwijsontwerper, de digital designer en de techno-activist. https://www.lkca.nl/agenda/technologie-en-ethiek/?n=over-de-kennisateliers