Scholing Docenten

Wij organiseren regelmatig nascholingen voor docenten. Voor deze data kun je je nog inschrijven:

STEAM-TRAININGEN VOOR PO & VO DOCENTEN

Nieuwe trainingsdata in februari & maart 2023. STEAM staat voor ‘Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics’. Deze crossover tussen kunst, wetenschap en technologie, ook wel Arts Sciences genoemd, staat steeds meer in de belangstelling. De wederzijdse inspiratie tussen kunstenaars en wetenschappers levert namelijk veel op bij het aanpakken van zogeheten ‘wicked problems’, complexe vraagstukken die om een interdisciplinaire aanpak vragen. In vakoverstijgend onderwijs Lees meer.

VERSTOORD SIGNAAL: BIAS BEKEKEN VOOR VO & MBO DOCENTEN

Op zaterdag 22 en maandag 24 april 2023 organiseert ArtechLAB weer een tweedaagse nascholing voor docenten in het VO en MBO. Laat je inspireren door kunstenaars en andere experts die kritisch kijken naar de rol van kunstmatige intelligentie in ons dagelijks leven. Lees meer.