Arts❤️Sciences

Art ♥ Sciences is een platform voor het bevorderen van onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie, ook wel STEAM genoemd. Dit doen we met ons aanbod van workshops, trainingen, nascholingen, inspiratiesessies, Art ♥ Sciences lessen, een digitale bronnenbank en door het doen van onderzoek.

Op deze website vind je interdisciplinair lesmateriaal en voorbeelden van hedendaagse ArtsSciences praktijken die in lessen gebruikt kunnen worden. Daarnaast biedt de site informatie over scholingen voor docenten en leerkrachten, events, tentoonstellingen en onderzoeken op het gebied van ArtsSciences en STEAM. De website is bedoeld voor onderwijsprofessionals, beleidsmakers, onderzoekers, kunstenaars, leerlingen en studenten met een interesse in vakoverstijgend kunst/bèta-onderwijs.