Arts❤️Sciences

Arts ♥ Sciences is een platform voor het bevorderen van onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. Op deze website vind je vakoverstijgende videolessen en een catalogus van kunstbronnen die in STEAM- en ArtsScience lessen gebruikt kunnen worden. Dit platform wordt onderhouden en regelmatig vernieuwd door onderstaande partners, allen verbonden aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Samen verzorgen we ook regelmatig workshops, inspiratiesessies, trainingen en nascholingen. Arts ♥ Sciences is een platform van:

ArtechLAB Amsterdam | CASE (Centre for Arts & Science Education) | Lectoraat Kunsteducatie