Arts❤️Sciences

Arts❤️Sciences is een platform voor het bevorderen van onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. Op deze website vind je vakoverstijgende videolessen en een database van kunstbronnen die in STEAM- en Arts❤️Sciences-lessen gebruikt kunnen worden. Meer informatie over trainingen vind je bij ‘aanbod’.