ArtsSciences Database is een bronnenbank voor leerlingen, studenten en docenten. Hier vind je voorbeelden van werk op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie.

De bronnen laten zien hoe experts, bijvoorbeeld kunstenaars en wetenschappers, gezamenlijk werken aan het bedenken van oplossingen voor complexe problemen, gebruikmakend van bovengenoemde vaardigheden. Docenten kunnen de bronnen gebruiken in lessen en projecten.

Naast een beschrijving van het werk zijn er kritische vragen, opdrachtsuggesties en verdiepingsstof toegevoegd.

Hoe te gebruiken?

Je kunt de bronnen vinden door te zoeken op de categorieën idee, mens, machine, object en netwerk (zie afbeeldingen) of op vak: kunst, biologie, natuurkunde, informatica, scheikunde, wiskunde en techniek.