Over ons

ARTECHLAB AMSTERDAM

ArtechLAB biedt verschillende diensten die scholen en het buitenschoolse educatieve veld kunnen ondersteunen bij het realiseren van een curriculum of programma waarin kunst wordt gecombineerd met wetenschap en technologie.

Het team organiseert trainingen voor kunstdocenten en interdisciplinaire vaksecties, workshops op basisscholen in de klas, een vak over kunstwetenschap en techniek binnen het onderwijscurriculum van de Breitner Academie, een nascholingsprogramma, inspiratiesessies voor schooldirecteuren en beleidsmakers, een digitale bronnenbank met voorbeelden van actuele interdisciplinaire ontwerppraktijken en het team doet onderzoek naar het ontwerpen en implementeren van interdisciplinaire onderwijspraktijken. Al deze activiteiten dragen bij aan het ontwikkelen van inclusief onderwijs dat zich bevindt op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. Met als doel dat kunstonderwijs verbonden met bèta en techniek een vaste plek krijgt in het onderwijscurriculum.

ArtechLAB Amsterdam is een samenwerking van de Breitner Academie met andere academies van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), Cohesie, Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool Inholland.

Website: breitner.ahk.nl/artechlab-amsterdam/aanbod-artechlab/

 

LECTORAAT KUNSTEDUCATIE (AHK) 

Het lectoraat Kunsteducatie is het faculteitsoverstijgende lectoraat van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Het duolectoraat doet onderzoek op het gebied van kunsteducatie en wordt gevormd door Emiel Heijnen en Melissa Bremmer.

In het lectoraat Kunsteducatie wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd vanuit eigen vraagstellingen van de verschillende docentenopleidingen van de AHK. Om onderzoek te bundelen en er meer focus in te brengen is gekozen voor thema’s die relevant en urgent zijn voor het binnen- en buitenschoolse kunsteducatieve veld: interdisciplinariteit (zowel tussen kunstdisciplines als tussen kunst en niet-kunst disciplines) en sociaal engagement.

Website: http://ahk.nl/lectoraten/educatie/

 

CENTRE OF EXPERTISE (CoE) ARTS & EDUCATION

Het CoE Kunst & Educatie heeft als doel maatschappelijke innovatie tot stand brengen vanuit innovatief kunstonderwijs volgens twee thematische lijnen: Onderwijs op het snijvlak van Kunst, Technologie en Wetenschap (OKWT) en Sociaal en ecologisch engagement.

Website: http://ahk.nl/onderzoek/research-profile/projecten/coe-kunst-educatie/

 

COLOFON:

Auteurs lesmateriaal: Arida Bandringa en Meldrid Ibrahim

Redactie lesmateriaal: Monique van der Hulst

Auteurs database: Arida Bandringa en Nathalie Roos

Vormgeving: Let Death Dance Again

Website: Heerko van der Kooij

Contentmanager: Stella Blok

Deze site komt voort uit een samenwerking tussen het Lectorenplatform ‘Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie’ en ArtechLAB (Breitner Academie), mogelijk gemaakt door Regieorgaan SIA.

Deelnemende lectoren (2017-2021):

  • Melissa Bremmer en Emiel Heijnen (lectoren Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten),
  • Anna Hotze (lector Wetenschap en Technologie, Hogeschool iPabo),
  • Dick Rijken (lector Informatie, Technologie en Samenleving, Haagse Hogeschool),
  • Michel van Dartel (lector Mensgericht creëren in kunst en ontwerp, Avans Hogeschool),
  • Monique Pijls (lector Didactiek van de Bètavakken, Hogeschool van Amsterdam),
  • Hanno van Keulen (lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding, Windesheim Flevoland)
  • Daniëlle Arets, associate lector Journalistiek en Innovatie, Fontys)
  • Janine Stubbe, lector Performing Arts Medicine, Codarts Rotterdam,
  • Liesbeth Noordegraaf-Elens, lector Transdisciplinary Education Innovation, Codarts Rotterdam,
  • Rutger van der Sande, lector Bètadidactiek, Fontys lerarenopleiding Tilburg.