Over ons

ARTECHLAB AMSTERDAM

ArtechLAB is onderdeel van de Breitner Academie (AHK). Ons team van kunstenaars en (kunst)educatieve professionals verzorgt binnen de Bachelor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving verschillende vakken, en organiseert daarnaast workshops en trainingen voor kunstdocenten en interdisciplinaire vaksecties in PO, VO en MBO. Met verschillende diensten ondersteunt ArtechLAB scholen en het buitenschoolse educatieve veld bij het realiseren van programma’s waarin kunst wordt gecombineerd met wetenschap en technologie.

 

 

 

CENTRE FOR ARTS & SCIENCES EDUCATION (CASE)

CASE  is een nieuwe discipline overstijgende samenwerking van zes hogescholen en een ROC. Het Centre richt zich op praktijkgericht onderzoek naar onderwijsvernieuwing en maatschappelijke innovatie. In CASE wordt kennis en ervaring gebundeld uit het werkveld en het onderwijs in praktijkgericht onderzoek

 

 

 

 

LECTORAAT KUNSTEDUCATIE (AHK) 

Het lectoraat Kunsteducatie is het faculteitsoverstijgende lectoraat van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Het duolectoraat doet onderzoek op het gebied van kunsteducatie en wordt gevormd door Emiel Heijnen en Melissa Bremmer. In het lectoraat Kunsteducatie wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd vanuit eigen vraagstellingen van de verschillende docentenopleidingen van de AHK. Om onderzoek te bundelen en er meer focus in te brengen is gekozen voor thema’s die relevant en urgent zijn voor het binnen- en buitenschoolse kunsteducatieve veld: interdisciplinariteit (zowel tussen kunstdisciplines als tussen kunst en niet-kunst disciplines) en sociaal engagement.

 

 

COLOFON:

Auteurs lesmateriaal: Arida Bandringa en Meldrid Ibrahim
Auteurs database: Arida Bandringa en Nathalie Roos
Vormgeving: Let Death Dance Again
Website: Heerko van der Kooij
Content management: Stella Blok, Loes Bogers

Deze site komt voort uit een samenwerking tussen het Lectorenplatform ‘Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie’ en ArtechLAB (Breitner Academie), mogelijk gemaakt door Regieorgaan SIA.

Deelnemende lectoren (2017-2021):

  • Melissa Bremmer en Emiel Heijnen (lectoren Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten),
  • Anna Hotze (lector Wetenschap en Technologie, Hogeschool iPabo),
  • Dick Rijken (lector Informatie, Technologie en Samenleving, Haagse Hogeschool),
  • Michel van Dartel (lector Mensgericht creëren in kunst en ontwerp, Avans Hogeschool),
  • Monique Pijls (lector Didactiek van de Bètavakken, Hogeschool van Amsterdam),
  • Hanno van Keulen (lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding, Windesheim Flevoland)
  • Daniëlle Arets, associate lector Journalistiek en Innovatie, Fontys)
  • Janine Stubbe, lector Performing Arts Medicine, Codarts Rotterdam,
  • Liesbeth Noordegraaf-Elens, lector Transdisciplinary Education Innovation, Codarts Rotterdam,
  • Rutger van der Sande, lector Bètadidactiek, Fontys lerarenopleiding Tilburg.