image/svg+xml 3 0 M I N U T E N 3 0 M I N U T E N 3 0 M I N U T E N 3 0 M I N U T E N
  1. Kunst en natuurlijke processen — Driessens & Verstappen
  2. 1. Kennismaken
  3. » Dieper

Moniker is een een studio in Amsterdam die zich bezig houdt met interactief design. Eén van hun projecten is Conditional Design. De systemen die studio Moniker hebben bedacht voor het maken van Conditional Design zijn simpel, maar de uitwerkingen kunnen complex zijn en het resultaat elke keer verschillend.

In een team maak je samen een tekening gebaseerd op een set regels, een systeem. Ook al is het systeem, voor elke groep hetzelfde, de uitkomst zal bij iedereen anders zijn.

1.4 Probeer het uit:

  1. Maak een groep van 3 of 4 mensen
  2. Pak een groot vel papier (A2)
  3. Kies allemaal een andere kleur stift
  4. Ga met elkaar steeds 10 min. aan de slag met één set regels zoals hieronder beschreven. Pak voor elke nieuwe regelset een nieuw papier:

Regelset 1: Je tekent allemaal tegelijk een lijn, je stift mag niet van het papier af en je mag elkaars lijn niet overlappen.
Regelset 2: Je tekent nu om de beurt een lijn van circa 10 cm. De allereerste lijn mag willekeurig op het papier worden gezet. De lijnen erna moeten 1 x over de vorige lijn en 1 x onder de vorige door getekend worden. Dit mag met een bocht, en kronkel of een hoek.
Regelset 3: Verzin met elkaar zelf een regel.

Conditional Design van Studio Moniker