image/svg+xml 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N
  1. Kunst en natuurlijke processen — Driessens & Verstappen
  2. 2. Verkennen
  3. » Basis

Driessens & Verstappen werken met unieke eigenschappen van materialen. Het kunstenaarsduo ontwerpt systemen voor hun kunstwerken die gebruik maken van die unieke eigenschappen. Door de systemen die ze ontwerpen ontstaan er processen die zelfstandig kunst maken.

Bekijk het werk Hot Pool. In deze video zie je een landschap van was dat steeds verandert: het smelt en stolt. Door een kleine opening kan de bezoeker ernaar kijken.

Je gaat net als Driessens & Verstappen onderzoek doen naar de manier waarop verschillende materialen reageren op veranderingen in hun omgeving.

2.1 Kies een materiaal uit: Zand, was, schuim van zeep, olie, water, papier
2.2 Onderzoek hoe het materiaal verandert onder invloed van de omstandigheden. Onderzoek minimaal 4 verschillende invloeden en noteer deze in een tabel. Bijvoorbeeld: temperatuur, luchtstroom, vocht etc.
2.3 Presenteer je ontdekkingen aan de rest van de klas. Op die manier zijn jullie op de hoogte van de eigenschappen van verschillende materialen.