image/svg+xml 3 0 M I N U T E N 3 0 M I N U T E N 3 0 M I N U T E N 3 0 M I N U T E N
  1. Kunst en natuurlijke processen — Driessens & Verstappen
  2. 2. Verkennen
  3. » Dieper

Driessens & Verstappen werken veel met natuurlijke processen die zij beïnvloeden. Ze hebben daardoor geen grip op het eindresultaat. Een voorbeeld van zo’n natuurlijk proces is het Herbarium Vivum. Een Herbarium Vivum is een verzameling gedroogde planeten, afbeeldingen en beschrijvingen van planten. In dit kunstwerk laten Driessens & Verstappen planten groeien alsof ze op een bladzijde in een boek staan. Planten worden geforceerd om in een hele smalle ruimte te groeien.

Driessens & Verstappen hadden geen idee of planten in zo’n smalle ruimte zouden overleven of hoe ze eruit zouden zien. Ze hadden geen grip op het eindresultaat.
Hiermee ga jij ook experimenteren. Dit experiment kan je thuis of op school doen. Je laat twee plantjes groeien, één die je beïnvloed en één die je met rust laat.

2.4 Bedenk wat je wilt laten groeien, bijvoorbeeld snelgroeiende tuinkers of andere kiemgroente. 
2.5 Hoe ga je het groeiproces beïnvloeden?
2.6 Wat verwacht je dat er gaat gebeuren?

2.7 Hoe hebben de verschillende plantjes zich ontwikkeld?
2.8 Had je meer of minder invloed dan je had verwacht?
2.9 Hoe verklaar je dit?