image/svg+xml 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N
  1. Kunst en natuurlijke processen — Driessens & Verstappen
  2. 3. Denken
  3. » Kunst - basis

In de video vertellen Driessens & Verstappen over hun werk Pareidolia. Driessens & Verstappen maken installaties die zelf unieke kunstwerken maken.

3.1 Leg dit uit aan de hand van Pareidolia

Driessens & Verstappen zeggen over dit kunstwerk: “Het geeft een reflectie op de huidige mens die zelfs in de allernietigste zandkorrel zijn evenbeeld wil zien.”

3.2 Leg in je eigen woorden uit wat Driessens & Verstappen met dit werk willen vertellen over de ‘huidige mens’.