image/svg+xml 3 0 M I N U T E N 3 0 M I N U T E N 3 0 M I N U T E N 3 0 M I N U T E N
  1. Kunst en natuurlijke processen — Driessens & Verstappen
  2. 3. Denken
  3. » Kunst - dieper

Het werk van Driessens & Verstappen noem je generatieve kunst: een vorm van kunst waarbij de kunstenaar een systeem of een paar regels opstelt waarmee het kunstwerk gemaakt wordt. De kunstenaar weet vaak zelf ook niet precies hoe het eindresultaat eruit zal zien.

Bekijk het werk Flight Patterns van Aaron Koblin. Flight Patterns is met de computer gemaakt. Kunstenaar Aaron Koblin verzamelde data, gegevens, van vliegtuigroutes. In een computerprogramma wordt deze data met behulp van een algoritme omgezet in een visualisatie. Het computerprogramma gebruikt verschillende kleuren en patronen om verschillen aan te geven in onder andere vliegtuigtypes, weersystemen en geografische zones. Daardoor ontstaat er een complex lijnenspel.

Vluchtpatronen in South West

Vluchtpatronen in Atlanta

3.3 Bekijk de video beschrijf de visuele patronen die je ziet.
3.4 Hoe verklaar je deze patronen?
3.5 Voordat Koblin dit werk kon maken, heeft hij veel onderzoek gedaan. Wat heeft hij onderzocht?
3.6 Waarom is het werk Flight Patterns een voorbeeld van generatieve kunst?