image/svg+xml 3 0 M I N U T E N 3 0 M I N U T E N 3 0 M I N U T E N 3 0 M I N U T E N
  1. Kunst en natuurlijke processen — Driessens & Verstappen
  2. 3. Denken
  3. » Maatschappij - dieper

Driessens & Verstappen maken hun kunstwerken met behulp van technologieën die in het echt ook worden gebruikt om de wereld om je heen te beïnvloeden. Daarmee laten ze ons als kijkers nadenken over de vraag: In hoeverre mag je als mens ingrijpen in de natuur? Dit is een vraag waarover veel gesproken en gedacht wordt. Je ziet hieronder een aantal voorbeelden waarbij de mens heeft ingegrepen in de natuur.

Voorbeelden:

  1. Oostvaardersplassen: De ‘grote grazers’ bij de Oostvaardersplassen stierven in de winter aan ondervoeding en werden stiekem bijgevoerd door dierenactivisten
  2. Zieke hondenrassen: Veel rashonden zijn zo ver doorgefokt dat ze worden geboren met aangeboren ziektes en afwijkingen.
  3. Kunstmatige regen: China probeert de droogte te bestrijden door kunstmatige regen op te wekken.

3.22 Kies één voorbeeld uit. Zoek meer informatie over dit voorbeeld op internet. Schrijf twee argumenten op vóór ingrijpen in de natuur en twee argumenten tegen ingrijpen in de natuur die aansluiten bij jouw voorbeeld. Bespreek ze met een klasgenoot.