image/svg+xml 4 5 M I N U T E N 4 5 M I N U T E N 4 5 M I N U T E N 4 5 M I N U T E N
  1. Kunst en natuurlijke processen — Driessens & Verstappen
  2. 3. Denken
  3. » Maatschappij - verdieping

In 2013 ontvingen Driessens & Verstappen de prijs voor Kunst+Techniek. Het oordeel van de jury luidde als volgt:

‘Scheppers van kunstmatige werelden’, zo worden Driessens & Verstappen genoemd door de onafhankelijke jury van de Kunst+Techniek-prijs. Dat is wat zij doen: zij creëren omstandigheden waarbinnen mechanismen zelfstandig kunst produceren, zonder verdere tussenkomst van de kunstenaars. Voor Driessens & Verstappen is hierbij zowel het proces interessant als de verrassende uitkomsten ervan. Met hun eigen ontwikkelde software, machines en objecten brengen zij actuele kwesties als voedselproductie, gentechnologie, biodiversiteit en de tegenstelling tussen natuur en cultuur aan de orde. Die combinatie maakt hun werk buitengewoon interessant’, aldus Olof van Winden, juryvoorzitter.’

3.23 Kies een werk uit van de website Driessens & Verstappen.
3.24 Formuleer een maatschappelijke vraag waarover dit kunstwerk je laat nadenken.
3.25 Op welke manier heeft het kunstwerk jou inzicht gegeven over dit thema?