image/svg+xml 3 0 M I N U T E N 3 0 M I N U T E N 3 0 M I N U T E N 3 0 M I N U T E N
  1. Kunst en natuurlijke processen — Driessens & Verstappen
  2. 3. Denken
  3. » Science - dieper

Driessens & Verstappen onderzoeken in veel van hun kunstwerken natuurlijke processen die steeds een andere vorm opleveren. Daarvoor doen ze onderzoek naar natuurlijke processen.

Voor het werk Tomato Habitus lieten Driessen & Verstappen kleine tomatenplantjes op verschillende plekken uitgroeien, zoals een industriële kas, een hobbykas, een stadstuin, een dakterras en een winkeletalage. Driessens & Verstappen zijn erin geïnteresseerd welke invloed de ‘habitat’ heeft op het groeiproces van de tomaat.
‘Habitat’ betekent leefomgeving. ‘Habitus’ betekent verschijningsvorm: hoe de plant er uiteindelijk uitziet en groeit.

3.13 Sorteer de onderstaande woorden. Welke horen er bij habitat? En welke bij habitus? Temperatuur – verzorging – bloei – neerslag – bladvorming – vruchtopbrengst – licht – grondstructuur – smaak – luchtvochtigheid – wortelaanleg

Driessens& Verstappen hebben iedere dag een foto gemaakt van de groeiende tomatenplanten. Bekijk de timelapse films op de website van Tomato Habitus.
3.14 Leg de volgende zin uit: ‘elke plant is een spiegel van zijn habitat geworden’