image/svg+xml 4 5 M I N U T E N 4 5 M I N U T E N 4 5 M I N U T E N 4 5 M I N U T E N
  1. Kunst en natuurlijke processen — Driessens & Verstappen
  2. 3. Denken
  3. » Science - verdieping

Het werk E-Volver is een interactieve beeld-kweekmachine, een kunstwerk speciaal gemaakt voor het Leidens Universitair Medisch Centrum (LUMC). Driessens&Verstappen ontwikkelden een computerprogramma dat kunstmatige ‘organismen’ genereert. Elk organisme bestaat uit dertien genen die gezamenlijk bepalen hoe een organisme zich gedraagt op het beeldscherm.

3.15 Wat is gentechnologie?
3.16 Welke rol hebben genen in de evolutie?

Medewerkers van LUMC kunnen op het touchscreen aangeven welke organismen ze willen elimineren, en daardoor evolueert een groep organismen met eigenschappen waar men het liefst naar kijkt. Op deze manier stellen Driessens&Verstappen de mogelijkheden van gentechnologie aan de kaart.

3.17 Wat is het verschil tussen deze manier van evolueren en de manier waarop organismen in de natuur evolueren?