1. Kunst en Natuurkundige verschijnselen — Jólan van der Wiel
 2. leerdoelen

Na deze videoles kun je:

Begrijpen >

 • uitleggen wat de termen natuurkundig verschijnsel, magnetisme, oppervlaktespanning, klimaatverandering en klimaatadaptatie betekenen
 • experimenten bedenken en uitvoeren met stoffen (zoals water) en verschijnselen (zoals magnetisme).
 • onderzoeken en beschrijven hoe natuurkundige verschijnselen de natuur vormgeven

Kritisch denken >

 • uitleggen hoe Jólan van der Wiel natuurkundige verschijnselen naar zijn hand zet om kunstwerken te maken
 • benoemen hoe verschillende kunstenaars experimenteren met het natuurkundig verschijnsel ‘beweging’
 • uitleggen hoe kunstenaars natuurlijke verschijnselen gebruiken om aandacht te vragen voor problemen in de samenleving, zoals klimaatverandering.
 • na het lezen van een artikel over klimaatverandering een artistieke onderzoeksvraag formuleren

Maken >

 • verschillende concepten voor een kunstwerk bedenken en hier een beargumenteerde keuze voor maken
 • vanuit experiment een kunstwerk maken en dit gedurende het maakproces kritisch testen en verbeteren 
 • het gekozen concept op eigenzinnige en zorgvuldige manier vormgeven

Reflecteren >

 • vertellen over het maakproces, de functie en meerwaarde van je kunstwerk

Download hier de beoordelingsrubric