Arts❤️Sciences-nascholing (PO)

Tijdens de Arts❤️Sciences-training voor primair onderwijs leer je om kunst, wetenschap en techniek in jouw onderwijs met elkaar te combineren. Hiermee kun je een onderzoekende en ontwerpende houding bij je leerlingen stimuleren. In de hedendaagse kunst zien we steeds meer dat kunstenaars en wetenschappers de domeinen van hun eigen disciplines overstijgen. Kunstenaars betrekken technologie en wetenschap in hun werk en wetenschappers werken samen met kunstenaars. Deze wederzijdse inspiratie tussen kunstenaars en wetenschappers levert veel op bij het aanpakken van ‘wicked problems’, dit zijn complexe vraagstukken die om een interdisciplinaire aanpak vragen en digitale geletterdheid. Ga nu zelf aan de slag met vakoverstijgend onderwijs!   

Wat leer ik tijdens deze training?

  • Je krijgt handvatten aangereikt om Arts❤️Sciences-lesmateriaal (dat aansluit op de SLO kerndoelen) te ontwikkelen
  • Je vergaart kennis over hoe je dit didactisch in je lessen kan aanpakken
  • Je kunt het lesmateriaal direct toepassen in jouw onderwijspraktijk

Voor wie?

Vakleerkrachten, groepsleerkrachten, maakdocenten, kunst-, wetenschap-, en techniekdocenten in het primair onderwijs

Trainingsopzet (2 dagen)
Dag 1
krijg je uitleg over STEAM en Arts❤️Sciences en voorbeelden uit de onderwijspraktijk.
Dag 2 vindt er een uitwisseling plaats over praktijkervaringen en kijken we wat er verder nodig is om deze lessen te integreren in jouw onderwijspraktijk. 

Data en locatie

Benieuwd naar trainingsdata? Je vindt ze hier!

AHK LearningLab, Kattenburgerstraat 5, gebouw 024, te Amsterdam