Zach Blas

Facial Weaponization Suite

Zach Blas is een kunstenaar en schrijver. In het activistische werk ‘Facial Weaponization Suite’ laat hij zich kritisch uit over biometrische gezichtsherkenning. Denk aan irisscans en 3d scans van het gezicht. Volgens Blas gaat biometrische technologie uit van bepaalde standaarden en brengt het daarmee automatisch diegenen in de knel die, om wat voor reden dan ook, niet aan die standaarden voldoen. Dit wordt ook wel ‘biometrisch racisme’ genoemd.

Biometrie houdt zich bezig met identificatie op basis van fysieke eigenschappen, zoals vingerafdrukken, irisscans en 3d scans van het gezicht. Biometrische gezichtsherkenning wordt bijvoorbeeld ingezet als beveiligingsmaatregel bij grenscontroles. Daarnaast is er een groei in biometrische marketing: persoonlijke advertenties gebaseerd op gender, fysieke en gedragskenmerken. Denk hierbij aan de advertenties die je krijgt op basis van je zoekgedrag op Google. Ook social media maakt gebruik van gezichtsherkenning. Bijvoorbeeld Facebooks auto-face-tagging en I phone’s Recognize Me app, waarbij gebruik gemaakt wordt van gezichtsherkenning om je telefoon te ontgrendelen.

Volgens Zach Blas gaat de opmars van biometrische technieken samen met de standaardisering van identiteit – met het stellen van een norm. Dit betekent dat wie niet aan de standaard voldoet, in de problemen kan komen. Een voorbeeld hiervan is dat sommige biometrische technieken moeite hebben met het scannen van een donkere huid. Een ander voorbeeld is dat transseksuelen als risico bestempeld worden, omdat zij niet herkend worden door de full body scan op het vliegveld.

In 2012 gaf Blas een workshop over biometrie. Tijdens deze workshop werd een collectief masker ontwikkeld (zie afbeelding). Hiervoor werd middels een scan een 3d model gemaakt van de gezichten van alle deelnemers. Het resultaat was een vormloos, abstract, collectief masker. Onleesbaar voor biometrische gezichtsherkennings software. De maskers werden roze geschilderd en Fag Face – flikkergezicht – genoemd. Een verwijzing naar de homoseksuele mannen, uit wiens data het masker is samengesteld.

Het masker is een kritiek op het idee dat een gezicht leesbaar is. Want kun je van een gezicht aflezen of iemand homoseksueel of heteroseksueel is? Volgens sommige wetenschappelijke studies wel. Zij beschrijven gezichtsherkenningstechnieken die kunnen bepalen wat de seksuele oriëntatie van een persoon is. De door Zach Blas ontwikkelde maskers zijn een protest hiertegen. Volgens hem is het niet mogelijk of wenselijk om de identiteit van een persoon vast te stellen op basis van biometrische gezichtsherkenningstechnologie.

Fag Face is onderdeel van Blas’ kunstwerk Facial Weaponization Suite (2011-2014). De serie bevat nog drie andere, op soortgelijke wijze tot stand gekomen maskers.

Website kunstenaar:

www.zachblas.info

Kritische vragen:

  • Welke voorbeelden zie jij van de inzet van biometrische gezichtstechnologie in je omgeving?
  • Wat zijn, volgens jou, voor- en nadelen van het inzetten van biometrische gezichtstechnologie?
  • Wat denk je dat de gevolgen zijn van een verdergaande toename van biometrische gezichtstechnologie?

Opdracht suggesties:

  • Ontwerp een toekomstscenario waarin biometrische technologieën de wereld overheersen.
  • Bedenk een toepassing waardoor je identiteit niet langer vast te stellen is.
  • Bewerk je gezicht zodanig dat het niet meer herkenbaar is voor gezichtsherkenningssoftware (denk aan face swap, instagram, facebook tagging)

Verdiepingsstof: