Innovatienetwerk VO

Welkom bij het Arts❤️Sciences Innovatienetwerk (vo), een landelijk initiatief van CASE en Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS). In dit netwerk leren en onderzoeken docenten samen hoe vakoverstijgend onderwijs (kunst en technologie) het onderwijs in de eigen school kan versterken.

Bekijk hier hoe deelnemers het Arts❤️Sciences Innovatienetwerk (vo) ervaren!

Willen jullie geschoold worden in het ontwikkelen van boeiend en kwalitatief goed ArtsSciences-onderwijs? Waarbij wordt gewerkt vanuit wicked problems, verbeeldingskracht en onderzoek? Wil je met aandacht, werktijd en professionele ondersteuning – vanuit CASE en VCPS – dit soort onderwijs (verder) ontwikkelen en borgen in jouw school? Met als doel leerlingen klaar te stomen voor de toekomst? Lees dan snel verder en schrijf je in!

Wat ga je doen?

  • Tijdens werksessies krijg je een gezonde dosis inspiratie door middel van een excursie of een lezing over (kunst-)werken gecombineerd met wetenschap en technologie. Daarnaast bieden we handvatten en instructies om samen met je collega interdisciplinaire lessen te ontwerpen en zo een bijdrage te leveren aan onderwijsinnovatie op een kwalitatief hoog niveau.
  • Heb je al eerder gewerkt met deze lessen, dan krijg je tijd deze te finetunen en te (her)ontwerpen én ze via een platform te delen.
  • Er vindt uitwisseling plaats over praktijkervaringen van de (her)ontwerpen. Ook gaan we samen kwaliteitskaders opstellen voor lessen en kijken we wat er verder nodig is voor verankering in de eigen school (denk aan visie, rooster, uren, faciliteiten, draagvlak bij collega’s).
  • Tussendoor ondersteunen wij bij het organiseren van ‘skills-workshops’ waarbij docenten met elkaar hun skills kunnen delen.
  • Afsluitende bijeenkomst. Terugblik naar wat we hebben geleerd en het heeft opgeleverd en we kijken vooruit naar het komende jaar. Het programma wordt gevuld met behoeften die voortkomen vanuit het netwerk, zoals een lezing, een excursie en/of een bezoek aan een school.

NIEUW! Arts❤️Sciences-coördinator 
De Arts❤️Sciences-coördinator is het aanspreekpunt van Arts❤️Sciences-onderwijs op een school. Voor (beginnende) coördinatoren Arts❤️Sciences-onderwijs organiseren we twee bijeenkomsten, waarin we hen helpen om Arts❤️Sciences-onderwijs op jouw school zo goed mogelijk – vanuit eigen kracht en expertise – aan te sturen en te coördineren. We gaan het hebben over de verschillende taken, hoe het kwaliteitskader van Arts❤️Sciences houvast kan bieden, hoe je contact houdt en plannen maakt met de schoolleiding en je collega’s samen. Vanuit een school wordt verwacht minimaal één docent aan te wijzen als coördinator, dit kun je aangeven in het aanmeldformulier. 

Wanneer?
Arts❤️Sciences Innovatienetwerk 2024/2025:

Donderdag 17 oktober 2024 / 10.00 – 17.00 uur startbijeenkomst 1
peer to peer bijeenkomst ntb.
Woensdag 22 januari 2025 / 10.00 – 17.00 uur bijeenkomst 2
Donderdag 6 februari 2025 / Symposium Arts❤️Sciences: Vakoverstijgend Onderwijs voor de Toekomst!
Woensdag 12 maart 2025 / 13.00 – 16.00 uur coördinatortraining 1
Vrijdag 11 april 2025 / 10.00 – 17.00 uur bijeenkomst 3 met deel coördinatortraining 2
peer to peer bijeenkomst ntb.

Voor wie?
Voor álle docenten en managers van voortgezet onderwijs die deze vorm van vakoverstijgend onderwijs verder willen ontwikkelen in de eigen school; én willen bijdragen aan een onderwijsinnovatienetwerk op landelijk niveau. Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie in het voortgezet onderwijs is een vakoverstijgend leergebied, daarom vragen wij docenten zich in duo’s aan te melden: een docent van een bèta- of techniekvak én een kunstvakdocent.

Aanmelden
Je neemt deel in duo’s, maar schrijft je individueel in. Meld je hier aan voor het Arts❤️Sciences Innovatienetwerk (vo) 2024/2025 en vraag je duo-partner dit ook te doen. Aanmelden kan tot 5 september 2024. 

Kosten 2024/2025: €900 ex. BTW per persoon (€1800 ex. BTW per duo). Heeft jouw school niet eerder deelgenomen aan de pilot van het leernetwerk 2023/2024, dan krijg je als nieuwe school €100 korting per inschrijving (p.p.).