1. Kunst en natuurlijke processen — Driessens & Verstappen
 2. leerdoelen

Na deze videoles kun je:

Begrijpen >

 • uitleggen wat de termen natuurlijke processen, conditional design, algoritme, generatieve kunst, fulguriet, habitat en gentechnologie betekenen
 • onderzoek doen naar de manier waarop verschillende materialen reageren op veranderingen uit hun omgeving
 • invloed uitoefenen op het groeiproces van een plantje
 • een digitaal groeiproces programmeren dat dat zich steeds op een andere manier ontwikkelt
 • het fenomeen ‘fulguriet’ en habitat beschrijven aan de hand van een kunstwerk

Kritisch denken >

 • uitleggen hoe Driessens & Verstappen natuurlijke processen gebruiken om kunst te maken met steeds een andere uitkomst
 • aan de hand van generatieve kunstwerken vertellen wat het systeem is dat de kunstwerken belichamen
 • beschrijven hoe de kunstwerken van Driessens & Verstappen maatschappelijke kwesties agenderen, zoals voedselverspilling en biodiversiteit 
 • aan de hand van een casus beargumenteren in hoeverre de mens mag ingrijpen in de natuur

Maken >

 • verschillende concepten voor een kunstwerk bedenken en hier een beargumenteerde keuze voor maken
 • vanuit experiment een kunstwerk maken en deze gedurende het maakproces kritisch testen en verbeteren om het idee te verbeelden en uit te werken.
 • het gekozen concept op eigenzinnige en zorgvuldige manier vormgeven

Reflecteren >

 • vertellen over het maakproces, de functie en meerwaarde van je kunstwerk

Download hier de beoordelingsrubric