1. Kunst en Beweging — Zoro Feigl - groep 7 en 8
  2. 1. Kennismaken

Je gaat kennismaken met het werk van Zoro Feigl.
Let er goed op hoe Zoro praat over de manier waarop hij kunst maakt met machines en beweging. Ga daarna aan de slag met de opdrachten en schrijf de antwoorden op in het werkboek.