image/svg+xml 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N
  1. Kunst en Beweging — Zoro Feigl - groep 7 en 8
  2. 1. Kennismaken
  3. » Basis

n de video heb je kennisgemaakt met kunstenaar Zoro Feigl. Hij maakt kunstwerken die in beweging zijn.

Zoro Feigl staat aan het begin van de video bij zijn kunstwerk. Hij laat zien hoeveel snoeren, motors en computers er nodig om zijn werken te laten bewegen.

1.1.  Wat bedoelt Zoro met de opmerking: ‘Als de stekker er uit is, is het (kunst)werk weg’?

1.2. Waarom maakt Zoro Feigl graag kunstwerken die bewegen?

1.3. Wanneer vindt Zoro Feigl dat een beweging kunst is?