image/svg+xml 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N
  1. Kunst en Beweging — Zoro Feigl - groep 7 en 8
  2. 3. Denken
  3. » Kunst - Dieper

Zoro Feigl maakt kunst die beweegt. Bewegende kunst noem je ook wel kinetische kunst. Eén van de bekendste kinetisch kunstenaars is Jean Tinguely. Tinguely maakte van grote en kleine machine-onderdelen kunstwerken die draaien, rollen, ratelen en heel veel herrie maken.

Tinguely zei dat machines eigenlijk niet meer doen dan mensen irriteren of bewondering oproepen. Met zijn kunstwerken dacht Tinguely na over machines. Wat is een machine eigenlijk? Wat is er mooi en leuk aan machines? Wat is de nare kant van machines?

Bekijk de video. Misschien begrijp je niet alle ouderwetse Nederlandse zinnen die worden uitgesproken, maar je ziet wel heel goed wat voor soort machines de kunstenaar Tinguely heeft gemaakt.

 

Tinguely wil mensen laten nadenken over onze wereld waarin technologie een steeds grotere rol speelt.

3.4
Schrijf in je werkboek alle machines op die jij op een dag gebruikt. Begin je beschrijving op het moment dat je opstaat tot het moment dat je naar bed gaat.

3.5 Kan jij een voorbeeld noemen van een technologie of techniek die “over ons heerst”? Tip: Je kan denken aan een apparaat waardoor je dag helemaal mislukt voelt als het kapot is of niet goed werkt.

3.6 Tinguely vindt het belangrijk dat wij als mensen over de techniek heersen en niet andersom. Wat bedoelt hij hiermee?