image/svg+xml 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N
  1. Kunst en Beweging — Zoro Feigl - groep 7 en 8
  2. 3. Denken
  3. » Maatschappij - Dieper

Technologie kan niet alleen menselijke bewegingen steeds beter nadoen, maar ook de bewegingen van mensen steeds beter volgen. Denk aan de functies van een fitbit, zoals het tellen van stappen. Ook worden je stappen vaak bijgehouden door je smartphone. Apparaten die je bewegingen bijhouden, krijgen automatisch ook heel veel informatie van jou. Deze informatie noemen we ook wel data. Sommige mensen maken zich zorgen over privacy als er veel data wordt verzameld.

Bekijk deze video over over data en privay:

 

3.19 Noem een voordeel en een nadeel voor het delen van data met een apparaat. 

Een groep ontwerpers, de makers van Unfitbits vinden het niet prettig dat er zoveel data (informatie) van hun bewegingen wordt opgeslagen via hun smartphones of fitbits. Ze bedachten slimme manieren om hun fitbits voor de gek te houden. Bekijk ze op deze pagina:

http://www.unfitbits.com

3.20 Welke ‘uitvinding’ vind jij het slimst? Waarom?

Wat zouden redenen kunnen zijn om niet teveel over je beweging te willen delen met technologische toepassingen zoals smartphones en fitbits?

Lees de volgende uitspraak:

Voor een handig product wil ik best mijn privacy en data inleveren.

3.21 Schrijf op:
– Ben je het eens of oneens met de stelling, of sta je ertussenin?
– Schrijf hiervoor twee argumenten (redenen) op.
– Schrijf ook twee vragen op over de stelling.

3.22 Bespreek je argumenten en vragen met de klas of in een groepje van 3 of 4 klasgenoten.