image/svg+xml 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N
  1. Kunst en Beweging — Zoro Feigl - groep 7 en 8
  2. 3. Denken
  3. » W&T - Basis

De kunstwerken van Zoro Feigl bewegen vaak onvoorspelbaar. Het begin van de beweging is vaak hetzelfde, maar wat er daarna gebeurt kun je vaak niet aan zien komen. Dat komt omdat Zoro materialen gebruikt en in beweging zet op een manier die we niet gewend zijn.

Ieder voorwerp dat beweegt, bezit energie. Dit noem je bewegingsenergie. Hoeveel bewegingsenergie een voorwerp heeft, heeft te maken met hoe snel of hoe langzaam het voorwerp beweegt, maar ook hoe zwaar of hoe licht het voorwerp is.

Mensen, dieren, voertuigen en machines kunnen in beweging komen. Bewegingen kunnen steeds sneller gaan, dan neemt de bewegingsenergie toe. Of juist snel beginnen en daarna vertragen, dan neemt de bewegingsenergie weer af. Soms blijft een beweging steeds hetzelfde, de bewegingsenergie blijft dan ook gelijk. Een bewegend voorwerp dat heel zwaar is bezit meer bewegingsenergie dan een voorwerp dat heel licht is.

In deze video zie je een beroemd stukje uit de film American Beauty. Een zakje dwarrelt over de straat. Bekijk de video. Hiervoor word je misschien even naar de website van YouTube gestuurd.

3.7 Waardoor komt het zakje in beweging?

3.8 Hoe wisselt het zakje af tussen veel en weinig bewegingsenergie?

3.9 Stel je voor dat iemand deze video niet ziet. Teken de beweging van het zakje. Schrijf er een verhaal bij over de bewegingen van het zakje.
Gebruik de volgende begrippen:

  • versnellen: het object gaat steeds sneller
  • vertragen: het object gaat steeds langzamer
  • constant: het object beweegt met dezelfde snelheid

3.10 Hoe kun je de bewegingen sturen, zonder dat het zakje stil komt te liggen? Schrijf op wat jij zou doen, wat je nodig hebt en wat je verwacht dat er gaat gebeuren.