image/svg+xml 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N
  1. Kunst en Beweging — Zoro Feigl - groep 7 en 8
  2. 3. Denken
  3. » W&T - Dieper

Bewegingen zijn er niet zomaar. Er is altijd iets dat een beweging in gang zet. Dit noem je aandrijven. Als sinds de mensen de eerste technische uitvindingen deden, proberen zij bewegingen te sturen. Bijvoorbeeld de scharnieren in een deur: jij drijft de beweging aan met je arm. De scharnieren zorgen ervoor dat de deur een bepaalde kant op draait. De plek waar de beweging ontstaat, of aangedreven wordt, noemen we een draaipunt. Bij een wip is dat bijvoorbeeld een scharnier of veer in het midden.

3.11 Loop door de school. Kijk welke dingen er bewegen en hoe die bewegingen worden aangedreven. Zoek naar een bewegend object dat een draaipunt heeft. 

3.12 Maak een tekening of foto van het object. Geef aan waar het draaipunt zit. Geef ook aan door welke kracht de beweging aangedreven wordt. Bijvoorbeeld door gewicht, water of lucht.

3.13 Bekijk nu weer een de kunstwerken van Zoro Feigl. In je werkboek staan deze kunstwerken afgebeeld. Geef op de afbeeldingen aan waar het draaipunt is. En schrijf op door welke kracht de beweging wordt aangedreven.