image/svg+xml 4 5 M I N U T E N 4 5 M I N U T E N 4 5 M I N U T E N 4 5 M I N U T E N
  1. Kunst en Beweging — Zoro Feigl - groep 7 en 8
  2. 4. Maken
  3. » Reflecteren

Bekijk je ontwerp en schrijf op:

  • Welke titel past bij jouw kunstwerk?
  • Wat vind je goed gelukt?
  • Waar was je verrast over?
  • Waar ben je minder tevreden over?
  • Heb je materialen hergebruikt?