image/svg+xml 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N
  1. Kunst en Beweging — Zoro Feigl - groep 7 en 8
  2. 4. Maken
  3. » Uitwerken

Ga nu aan de slag met het uitwerken van je beste idee.

  • Welke materialen en gereedschappen heb je nodig?

Experimenteer veel. Het hoeft niet precies zo te worden als je van tevoren bedacht had. Maak ook foto’s van het maakproces.

  • Test je kunstwerk vaak uit!