1. Kunst en Beweging — Zoro Feigl - groep 7 en 8
  2. Leerdoelen

Na deze videoles kun je:

Begrijpen >
– uitleggen wat de begrippen mechanische materiaaleigenschappen, kinetische kunst, bewegingsenergie, aandrijving, draaipunt en privacy betekenen
– de materiaaleigenschappen van een zelfgekozen materiaal onderzoeken door middel van fysieke en mechanische kracht
– de bewegingsenergie van een object beschrijven in een verhaal
– de aandrijving en draaipunten van bestaande objecten en kunstwerken in beeld brengen

Kritisch denken >
– vertellen hoe Zoro Feigl experimenteert met machines en beweging
– de eigenschappen van de beweging uit verschillende kunstwerken verbeelden
– uitleggen hoe kinetische kunst kritiek geeft op technologie
– in een stripverhaal verbeelden hoe het zou zijn als alledaagse bewegingen overgenomen worden door een robot
– argumenten formuleren in een discussie over data en privacy

Maken >
– verschillende concepten voor een bewegend kunstwerk bedenken en hier een beargumenteerde keuze voor maken
– vanuit experiment een kunstwerk maken en dit gedurende het maakproces kritisch testen en verbeteren
– het gekozen concept op eigenzinnige en zorgvuldige manier vormgeven

Reflecteren >
– vertellen over het maakproces, de functie en meerwaarde van je bewegende kunstwerk

Download hier de beoordelingsrubric