image/svg+xml 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N
  1. Kunst en Neurodiversiteit — Jennifer Kanary - bovenbouw voortgezet onderwijs en MBO
  2. 1. Kennismaken
  3. » Basis

In de video zie je Jennifer Kanary aan het werk met haar Virtual Reality (VR) beleving Labyrinth Psychotica. In deze VR beleving ervaar je hoe het is om een psychose te hebben. Mensen die een psychose hebben, horen en zien dingen die er niet zijn, dit noem je hallicunaties. Ze kunnen ook last hebben van wanen, waardoor zij verkeerde conclusies trekken uit wat zij zien of wat er gebeurt.

1.1. Op welke manier kan Labyrinth Psychotica helpen om te begrijpen hoe het is om een ander te zijn?

Jennifer Kanary ziet haar werk niet als iets wat af is en op een tentoonstelling is te zien. In haar werk komen verschillende vakgebieden samen, zoals medische wetenschap over de werking van de hersenen, psychologie en kunst.

1.2. Waarom is het project volgens Jennifer niet alleen zorgtechnologie maar ook kunst?

1.3. Wat is Jennifer’s motivatie om door te blijven werken aan Labyrinth Psychotica?

In de maatschappij wordt er onderscheid gemaakt tussen neurotypisch en niet-neurotypisch. Neurotypisch is iemand bij wie de neurologische ontwikkeling en de aansturing vanuit de hersenen, normaal of gemiddeld verloopt.

1.4 Bekijk de video over Jennifer Kanary bij minuut: 0.48 – 1.16. Waarom heeft Jennifer Kanary moeite met het onderscheid tussen neurotypisch en niet-neurotypisch?