image/svg+xml 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N
  1. Kunst en Neurodiversiteit — Jennifer Kanary - bovenbouw voortgezet onderwijs en MBO
  2. 1. Kennismaken
  3. » Dieper

Bekijk dit fragment van Labyrinth Psychotica van Jennifer Kanary.
Voor een goede ervaring kan een koptelefoon handig zijn.

Jennifer Kanary wil de kijker een ervaring geven van een psychose.

1.5 Noem drie gevoelens die het filmpje bij je oproepen.

De video die je zag laat een ervaring zien deelnemers hebben als ze zich door het kunstwerk bewegen.

1.6 Noem drie elementen in het kunstwerk die Jennifer Kanary gebruikt om de deelnemer het gevoel van een psychose te geven. 

1.7 Noem twee beroepen voor wie het interessant zou kunnen zijn om Labyrinth Psychotica te ervaren.