image/svg+xml 4 5 M I N U T E N 4 5 M I N U T E N 4 5 M I N U T E N 4 5 M I N U T E N
  1. Kunst en Neurodiversiteit — Jennifer Kanary - bovenbouw voortgezet onderwijs en MBO
  2. 2. Verkennen
  3. » Dieper

Hersenen kunnen ook op latere leeftijd op een andere manier gaan werken. Een voorbeeld daarvan is dementie. Dementie zorgt ervoor dat de hersenen de informatie die binnenkomt niet meer goed kunnen verwerken. Mensen met dementie kunnen moeite hebben met taal, ze kunnen niet op woorden komen of ze koppelen een andere betekenis aan woorden. Ook zijn ze vergeetachtig en hebben ze steeds meer moeite met taken zoals boodschappen doen of koken.

De ontwerpstudio IJsfontein maakte een interactieve beleving waarin mensen kunnen ervaren hoe het is om dementie te hebben. Bekijk de video van Into D’mentia.

 

2.5 Noem drie aspecten die IJsfontein heeft ingezet om de bezoeker te laten ervaren hoe het is om dementie te hebben.

Het leven van mensen met dementie verandert drastisch. In sommige buurten wordt er in de inrichting rekening gehouden met mensen met dementie.

2.6 Lees onderstaand artikel van de NOS.

https://nos.nl/artikel/2442828-dementievriendelijke-straat-in-dronten-rustig-herkenbaar-en-veilig

2.7 Waar moet een dementie-vriendelijke plek aan voldoen?

2.8 Voer het volgende onderzoek uit in een groep van vier leerlingen:

Hoe dementievriendelijk is jullie omgeving? Doe onderzoek naar de openbare ruimte rond het schoolgebouw of onderzoek juist de ruimtes binnen. Kan iemand met dementie de omgeving van de school of het schoolgebouw zelfstandig betreden? Leg de omgeving of het gebouw vast met foto’s en presenteer aan de klas de problemen en oplossingen waardoor de omgeving of het gebouw dementievriendelijk worden.

Extra: Zijn er nog andere doelgroepen te bedenken die baat hebben bij een dementievriendelijke omgeving? Wat zou er dan nog extra verbeterd kunnen worden?