image/svg+xml 4 5 M I N U T E N 4 5 M I N U T E N 4 5 M I N U T E N 4 5 M I N U T E N
  1. Kunst en Neurodiversiteit — Jennifer Kanary - bovenbouw voortgezet onderwijs en MBO
  2. 2. Verkennen
  3. » Verdiepend

Naast dat hersenen op latere leeftijd informatie anders kunnen verwerken, is er bij anderen al vanaf de geboorte sprake van een andere informatieverwerking van de hersenen. Bij mensen met autisme is de prikkelverwerking in de hersenen anders dan bij mensen zonder autisme.

In deze video wordt verbeeld hoe iemand met autisme de wereld kan ervaren:

2.9 Welke prikkels krijgen de zintuigen van deze jongen allemaal te verwerken? 

2.10 Voor dit experiment heb je een koptelefoon nodig. Luister het filmpje opnieuw via je koptelefoon. Zet het geluid zo hard dat je er last van hebt, maar niet zo hard dat je de ander niet meer kan verstaan. Bespreek nu met een klasgenoot wat je deze week allemaal gaat doen, wat er op je planning staat voor het weekend, welk huiswerk je nog moet doen, etc. Bespreek na dit experiment hoe deze ervaring voor je was. Kon je je goed concentreren? Hoe is het om planningsdingen te bespreken als je brein zo wordt gestimuleerd?