image/svg+xml 3 0 M I N U T E N 3 0 M I N U T E N 3 0 M I N U T E N 3 0 M I N U T E N
  1. Kunst en Neurodiversiteit — Jennifer Kanary - bovenbouw voortgezet onderwijs en MBO
  2. 3. Denken
  3. » Kunst - Verdieping

In de kunstinstallatie PUK* onderzoekt kunstenaar Floris Schönfeld kunstmatige intelligentie in relatie tot neurodiversiteit. Kunstmatige intelligentie is slimme software waarmee computers wordt geleerd zelfstandig keuzes te maken. Bijvoorbeeld in het algoritme van Netflix (welke film past bij jouw voorkeuren?) of in je routeplanner (wat is de snelste route van A naar B?).

Voor dit kunstproject vraagt Floris zich af: wat als ik een kunstmatige intelligentie creëer die net zo divers en onvoorspelbaar is als het menselijke brein? Hiervoor werkte hij samen met wetenschappers, technologen én een groep mensen die hij ervaringsdeskundigen noemt: mensen bij wie het brein op een andere manier werkt. Dit deed hij bijvoorbeeld met een groep cliënten in een zorginstelling.

Eén van de vormen waarin PUK* is tentoongesteld is een serie van negen porseleinen maskers. Het kunstmatig intelligente ‘brein’ creëerde zelf 3D ontwerpen. Van deze ontwerpen werden porseleinen maskers gecreëerd. De maskers worden gezien als zelfportretten van PUK* die verschillende gemoedstoestanden verbeelden.

Floris Schönfeld

3.8 PUK* is een voorbeeld waarin hedendaagse technologie samengaat met oude ambachten. Leg dit uit aan de hand van de maskers.

3.9 Wat zou de meerwaarde kunnen zijn van samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en kunstenaars, wanneer er kunst wordt gemaakt over dit soort onderwerpen?