image/svg+xml 3 0 M I N U T E N 3 0 M I N U T E N 3 0 M I N U T E N 3 0 M I N U T E N
  1. Kunst en Neurodiversiteit — Jennifer Kanary - bovenbouw voortgezet onderwijs en MBO
  2. 3. Denken
  3. » Maatschappij - Basis

Een groeiende groep mensen zou graag willen dat er op een positieve en gelijkwaardige manier naar neurodiversiteit wordt gekeken. Zonder dat mensen die buiten de norm vallen, of niet neuro-typisch zijn, een stempel van ‘anders zijn’ krijgen opgeplakt. Neurodiversiteit is een benaming die benadrukt dat iedereen op een andere manier in elkaar zit. Er wordt dan vooral van de kracht van deze mensen uitgegaan.

3.20 Kijk nog eens naar de term die je bij ‘science’ hebt onderzocht. Welke talenten of bijzondere krachten ontdekte je bij deze vorm van neurodiversiteit?

3.21 Denk aan een schooldag.
a. Welke momenten zijn er waarop deze positieve eigenschappen tot uiting kunnen komen?
b. Zijn dat genoeg momenten naar jouw mening?

3.22 Meer begrip over hersenen die anders werken kan ervoor zorgen dat neurodiverse mensen beter mee kunnen doen aan de maatschappij. Bedenk twee manieren waarop je meer begrip kan creëren voor de term die jij bij 3.15 hebt onderzocht.