image/svg+xml 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N
  1. Kunst en Neurodiversiteit — Jennifer Kanary - bovenbouw voortgezet onderwijs en MBO
  2. 3. Denken
  3. » Science - Basis

Wanneer mensen emoties ervaren zijn er verschillende breingebieden actief. Welke gebieden actief zijn heeft te maken met de situatie waarin we zijn of wat we aan het doen zijn. Het limbisch systeem is het gebied in onze hersenen dat verantwoordelijk is voor het ervaren van emoties.

Het menselijke brein | neurotransformatie.be

Mensen met een depressie hebben een gevoel van diepe droefheid, gebrek aan interesse, moeite met nadenken en concentreren, angst en onrust. De hersenen van iemand met een depressie functioneren anders dan de hersenen van iemand die niet depressief is. Bepaalde delen in de hersenen worden kleiner of zijn minder actief, terwijl andere gebieden juist veel meer activiteit laten zien.

Disney Pixar maakte in 2015 de animatiefilm Inside Out. In deze film wordt de regulering van emoties in het brein verbeeld door middel van een controlekamer waarin verschillende emoties in actie kunnen komen. In dit fragment zie je de controlekamer van de hoofdpersoon, haar moeder en haar vader.

3.10 Welke emoties zijn er aan het werk in de hersenen van het meisjes de vader? Welk gedrag heeft dat tot gevolg?

3.11 Welke emoties mist het meisje? Wat is daarvan het gevolg?

3.12 Alcohol en slaaptekort kunnen invloed hebben op de ontwikkeling van de hersenen tijdens de puberteit. Kies één van de twee factoren en zoek verder uit wat de gevolgen kunnen zijn.

Optioneel: 3.13 zoek uit welke veranderingen er plaatsvinden in een tienerbrein.