image/svg+xml 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N 1 5 M I N U T E N
  1. Kunst en Neurodiversiteit — Jennifer Kanary - bovenbouw voortgezet onderwijs en MBO
  2. 3. Denken
  3. » Science - Dieper

Jennifer Kanary doet jarenlang onderzoek naar ervaringen van mensen met een psychose onderzoekt en zet dit om in kunst. Een term om aan te duiden dat er vele verschillende manieren zijn waarop het menselijk brein kan werken is ‘neurodiversiteit.’ In dit project ga jij ook een kunstwerk maken dat mensen de wereld laat ervaren of beleven vanuit een ander perspectief.

Daarvoor ga je nu vooronderzoek doen.

Onder neurodiversiteit vallen onder andere:
ADHD-ADD / Autisme / Dyslexie
Kies één van bovenstaande termen uit, klik erop en bekijk de video.

Zoek daarna meer informatie op over de stoornis die je gekozen hebt. Beantwoord daarover de volgende vragen:

3.14 Waar kan een persoon met deze stoornis dagelijks last van hebben?

3.15 Welke sterke eigenschappen kan iemand  juist hebben?

3.16 Zijn er dingen die herkenbaar voor jouzelf zijn? Zo ja, welke?