image/svg+xml 4 5 M I N U T E N 4 5 M I N U T E N 4 5 M I N U T E N 4 5 M I N U T E N
  1. Kunst en Neurodiversiteit — Jennifer Kanary - bovenbouw voortgezet onderwijs en MBO
  2. 3. Denken
  3. » Science - Verdieping

Net als Jennifer Kanary is het nodig om eerst te weten wat er gebeurt in de hersenen als deze op een bepaalde manier anders werken. Doe onderzoek naar de volgende vragen over het neurodiverse brein.

3.17 Welke stoornis heb je in de vorige opdracht onderzocht? ADHD, ADD, autisme of dyslexie?

3.18 Leg contact met iemand die ADHD, ADD, autisme of dyslexie heeft (kies voor de term waar jij onderzoek naar doet). Voer een gesprek en vraag naar het dagelijks leven van deze persoon en naar de manier waarop hij of zij de werkelijkheid ervaart. Leg dit gesprek vast in een verslag of een podcast.

3.19 Deel je bevindingen met minstens twee klasgenoten.