1. Mode en Technologie — Anouk Wipprecht - Groep 7 en 8
 2. Leerdoelen

Na deze videoles kun je:

Begrijpen >

 • uitleggen wat de termen wearable, sensor, robotica en technofashion betekenen
 • uitleggen en verbeelden hoe het afweermechanisme van een dier werkt.
 • een sensor toepassen in een zelfgemaakt ledemaat
 • een lichaamsdeel van een dier dat reageert op zijn omgeving nabootsen met robotica
 • het onderscheid maken tussen het tonen van zichtbare en niet-zichtbare emoties

Kritisch denken >

 • vertellen welke functie de kunstwerken van Anouk Wipprecht hebben.
 • uitleggen wat de rol van technologie is in de geschiedenis van de mode
 • met klasgenoten bediscussiëren welke rol technologie kan hebben bij het tonen van emoties. 
 • kritische vragen stellen over de wisselwerking tussen mens en robot. 

Maken >

 • verschillende concepten voor een wearable bedenken en hier een beargumenteerde keuze voor maken
 • vanuit experiment een wearable maken en deze gedurende het maakproces kritisch testen en verbeteren 
 • het gekozen concept op eigenzinnige en zorgvuldige manier vormgeven

Reflecteren >

 • vertellen over het maakproces, de functie en meerwaarde van de zelf ontworpen wearable.

Download hier de beoordelinsgrubric