image/svg+xml 4 5 M I N U T E N 4 5 M I N U T E N 4 5 M I N U T E N 4 5 M I N U T E N
  1. Kunst en Neurodiversiteit — Jennifer Kanary - bovenbouw voortgezet onderwijs en MBO
  2. 4. Maken
  3. » Reflecteren

Bekijk je kunstwerk en schrijf op:

  • Welke titel past bij jouw kunstwerk of designobject?
  • Waar ben je enthousiast over?
  • Wat heeft je verrast?
  • Waar ben je minder tevreden over?
  • Hoe en in wie laat jouw kunstwerk de toeschouwer zich inleven?
  • Over welk maatschappelijk thema ga je aan de hand van jouw kunstwerk of designobject nadenken?