1. Kunst en Neurodiversiteit — Jennifer Kanary - bovenbouw voortgezet onderwijs en MBO
 2. Leerdoelen

Na deze videoles kun je:

Begrijpen >

 • uitleggen wat de termen neurodiversiteit, neurotypisch, psychose, autisme, virtual reality, dementie en kleurconstantie betekenen. 
 • onderzoek doen naar de kenmerken en gevolgen van ADHD-ADD, Autisme, psychose, depressie of dyslexie.

Kritisch denken >

 • uitleggen hoe Jennifer Kanary virtual reality gebruikt om kunst te maken die ervoor zorgt dat mensen zich kunnen inleven in de belevingswereld van iemand met een psychose
 • uitleggen hoe verschillende kunstenaars technologie, vanuit een neurodivers perspectief, inzetten om zintuiglijke waarneming en sociale interactie te beïnvloeden
 • de openbare ruimte ervaren, onderzoeken en kritisch bekijken vanuit de ogen van iemand met dementie.
 • beargumenteren of er genoeg ruimte is voor neurodiversiteit in de school en de maatschappij
 • samen met klasgenoten een filosofisch gesprek voeren over ‘de norm’

Maken >

 • verschillende concepten voor een interactieve beleving bedenken en hier een beargumenteerde keuze voor maken
 • een interactieve beleving maken en die al experimenterend testen en verbeteren.
 • het gekozen concept op eigenzinnige en zorgvuldige manier vormgeven

Reflecteren >

 • vertellen over het maakproces en de functie van de interactieve beleving en uitleggen wat de meerwaarde is voor het begrijpen van neurodiversiteit

Download hier de beoordelingsrubric